Úvod / Škola / Aký je pôvod a význam slova manažment?

Aký je pôvod a význam slova manažment?

aký je význam a pôvod slova manažmentAutori odborných kníh o manažmente sa zhodnú len na niekoľkých málo veciach aj pokiaľ ide o definíciu alebo vymedzenie tohto pojmu – a tak známa česká autorská manželská dvojica Vodáček-Vodáčková oprávnene zdôrazňuje, že „neexistuje jednoznačné a všeobecne platné chápanie tohto pojmu“. V nasledujúcom článku sa však dozviete aký je pôvod a význam slova manažment?

Na čom sa teda odborníci zhodli, pokiaľ ide o slovo ,,manažment,,?


  • Vzniklo z anglického výrazu ‘To manage’.

Ale už aj vo výpise slov, ktorými je možné tento výraz preložiť do slovenčiny, sa autori líšia. Napr. jeden autor uvádza: riadiť, viesť, spravovať, vládnuť, ovládať, zvládať, uspieť, dosiahnuť a ďalší autor pri preklade tohto anglického pojmu si vystačí s dvoma inými slovesami (obstarať, zariadiť) a až z toho potom vyvodzuje, že „podstatou manažmentu je obstarať všetko potrebné a následne zariadiť, aby s tým organizácie fungovali tak, ako majú „.

V súčasnosti má pojem ‘management’ tri základné významy:

  • je to určitý spôsob riadenia ľudí
  • alebo sú to vedúci predstavitelia nejakej organizácie
  • alebo je to predmet štúdia a výskumu (vedecká disciplína)

Na tomto webe a v článkoch o manažmente sa budeme zaoberať predovšetkým prvým významom, preto ho teraz ďalej nerozvádzame.

Druhý význam je všeobecne zrozumiteľný a k tretiemu významu len pripomenutie od jedného profesora, že manažment je vednou disciplínou, ktorá „neposkytuje nezvratné fakty. Odporúčania manažmentu sú premenlivé, pretože sú spojené s realitou a tá sa do istej miery neustále mení. Management neposkytuje univerzálne návody, lebo pri riadení musia byť rešpektované faktory teritoriálne, časové a ďalšie. Management predstavuje usporiadaný súbor poznatkov, väčšinou odpozorovaných z praxe, ktoré sú spracované formou návodov pre konanie alebo ako princípy. Opiera sa o poznatky (teórie a metódy) z oblasti viac vedných disciplín – ekonómie, matematiky, psychológie, sociológie, štatistiky atď. Tieto poznatky aplikuje a rozvíja na podmienky riadenia „.

Čo treba pri pojme manažment zdôrazniť?

Je vhodné si teda zdôrazniť, že ‘manažment’ sa stal výrazom, ktorý má medzinárodnú platnosť a bez toho by bol prekladaný, používa sa sa vo viacerých svetových jazykoch. Napriek tomu je vhodné mať na zreteli, že sa paralelne s týmto internacionálne prijatým pojmom možno často stretnúť aj s ďalšími pojmami, kde sa predpokladá rovnaký, alebo aspoň podobný význam.

Predovšetkým v slovenskej literatúre aj aplikačnej praxi stále doznieva slovo „riadenie“ – a v podstate budeme aj my považovať slová ‘management/manažment’ a ‘riadenie’ za synonymá (takúto možnosť pripúšťa viacero odborných autorov.

Ďalšie podobné synonyma


V tejto súvislosti si pripomeňme, že v manažérskej terminológii sa môžeme stretnúť aj s anglickým výrazom „control“, ktorý sa tiež do slovenčiny väčšinou prekladá ako „riadenie“. Spravidla predstavuje nižší stupeň riadiacej činnosti v zmysle riadenia čiastkových procesov (najmä výrobných a technologických), často bude patriť aj riadenie procesov v reálnom čase – alebo je tento pojem spájaný s bezprostredným presadzovaním a realizáciou stanovených úloh.

Aký je pôvod a význam slova manažment?
5 (99.2%) 25 hlasov


Mohlo by vás zaujímať

ako ucit predskolaka grafomotoriku

Ako učiť predškolské dieťa základom grafomotoriky?

Je zrejmé, že deti rady kreslia. Kresbou dokážu vyjadriť svoje pocity, nálady, myšlienky či vzťah ku …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *